KENTSEL DÖNÜŞÜM

NEDİR?

Kentsel Dönüşüm

Çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetlerinin bütününe “Kentsel Dönüşüm” diyoruz.

Risk altındaki yapıların yıkılıp yeniden sağlam yapılara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur. Bunun dışında sosyal ve kültürel boyutlarda çok önemlidir, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında bulunan riskli tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi söz konusu olabilir.

Sosyal Medyada çokça yer alan Kentsel Dönüşüm aslında yeni yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur. Kanunun adından da anlaşılacağı gibi Türkiye’nin neresinde olursanız olun (mezra, köy, kasaba, ilçe, şehir) eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkıldı – yıkılacak durumdaki evinizi bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapabilirsiniz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Verilen Hizmetler Nelerdir?

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için binadan (1) kişinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe, tapudan alınmış Bağımsız Bölüm listesi ile Bakanlıkça Lisanslandırılmış firmamıza başvuruda bulunması yeterli.

Kredi

Riskli binanızı yaptırırken eğer fazla katınız yok ise Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak istediğiniz bir inşaat şirketine yeni binanızı taahhüt yolu ile yaptırabilirsiniz. Bağımsız Bölüm Başı Kredi tutarı 100.000 TL,  24 / 120 ay vade ve aylık 0.35 -0.45 faiz oranları ile…

Kira Yardımı

Eğer imardan dolayı binanıza fazla kat geliyor ve kat karşılığı bir müteahhit ile inşaatınızı yaptırıyor ve kentsel dönüşüm kredisine ihtiyacınız yok ise Kira yarımından yararlanabilirsiniz. Kira Yardımı 18 ay boyunca aylık 650 TL olup; geri ödemesizdir.

Harç Muafiyetleri

Deprem Risk raporu alarak binanız kentsel dönüşüm kapsamına girdiğinde aşağıdaki harçlardan muaf olursunuz. İnşaat yapım sözleşmesi Noter harcı, Belediyede proje onay,  inşaat yapım ruhsatı için alınan tüm harçlar, tapudaki tüm alım – satım ve veraset intikal harçları.